Empreses catalanes unides pels valors i el compromís amb la feina ben feta.
General

Serà el 2019 un any positiu per a l’economia catalana?

By 24 d'abril de 2019No Comments

Aquesta és la pregunta clau any rere any, ja que és certament difícil preveure què pot passar en un àmbit tan canviant i sensible com l’economia. Per exemple, després dels esdeveniments polítics a la tardor del 2017, es preveia un 2018 negatiu per a l’economia a Catalunya. La realitat, però, va ser diferent i, tot i tenir un creixement menor que l’any anterior, va tancar l’últim trimestre de l’any de forma positiva.

Amb aquesta tendència a l’alça, res no fa pensar que continuarà de la mateixa forma. Tot i això, no tot són flors i violes. La Cambra de Comerç va estimar un creixement del 2,5%, inicialment. I diem inicialment perquè al febrer d’aquest any aquesta dada es va revisar a la baixa. Una disminució de 4 dècimes que el president de la Cambra, Miquel Valls, va valorar com a “desacceleració important“.

La raó principal d’aquesta davallada va ser, en principi, per la moderació en l’aportació del sector exterior, que serà menor de la prevista. En una economia “fonamentalment” industrial, com va descriure Valls, aquest descens exterior també comportarà, per primer cop en quatre anys, que l’economia catalana tingui una expansió per sota de l’espanyola.

Així doncs, podem veure notícies de caràcter positiu o negatiu, depenent de quin sigui el prisma pel qual es mira. Existeix creixement econòmic, però es comença també a veure certs símptomes de recessió que s’han d’intentar solucionar. Per tal de fer una anàlisi millor, repassarem alguns dels punts forts i febles de l’economia catalana.

Punts forts de l’economia catalana

Segons els indicadors del 2018, el turisme i el consum privat van ser dos dels pilars que van ajudar l’economia catalana. Segons la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Catalunya va créixer un 0,8% al quart trimestre de l’any. Gràcies, en gran part, als dos indicadors esmentats abans. La despesa dels turistes a Catalunya aquest passat desembre es va disparar un 22,7% més que al mateix mes l’any anterior.

Aquestes dades van tenir un efecte positiu en la confiança empresarial, ja que va provocar un augment en la creació de societats mercantils a Catalunya. Això provoca una recuperació d’un teixit empresarial que va sofrir una forta davallada entre el 2014 i el 2017. Amb aquesta idea va néixer Ben Fet!, per tractar d’ajudar a les empreses membres a créixer i apedaçar aquest teixit.

La rendibilitat dels fons propis de les empreses també sembla mantenir bona salut, cosa que pot comportar que moltes entitats s’atreveixin a fer inversions. En línia amb això, cal destacar que Catalunya continua oferint atractiu a l’exterior, tal com va fer referència el Financial Times, considerant el territori com el millor lloc del sud d’Europa per a invertir el 2018 i el 2019.

Punts febles

Per tal de permetre que l’economia catalana continuï creixent i no caure en recessió, s’han d’intentar pal·liar algunes febleses. Una, per exemple, és la poca col·laboració inter-empresarial, tasca de la qual tenim cura a Ben Fet!, com pots veure aquí (enllaç Llobet). Tal com hem vist, l’economia exterior és clarament altra dels elements a millorar, tot i que es tracta d’un problema a escala internacional.

L’estructura fiscal i l’eficiència del sector públic també són dos temes als quals cal parar atenció. El primer fa referència al fet que, tot i créixer, existeix un percentatge força elevat (al voltant d’un 20%) de persones en risc de pobresa. Això és símptoma que tot i generar riquesa, no es veu reflectit en el benestar de la gent. És a dir, aquesta riquesa es perd massa ràpid.

I per últim, però no menys important, s’ha de tenir molt en compte la demografia. Aquest és un problema estructural que pot afectar seriosament, no només a l’economia catalana, sinó global. La piràmide d’edat de la població acabarà invertint-se, provocant que moltes persones acabin vivint de les pensions. I, el problema evident és que serà difícil veure qui i com es pagaran aquestes pensions.

I les solucions?

Aquesta seria la pregunta clau pel final d’aquest article. Però també és una incògnita molt difícil de resoldre. Existeixen moltes idees i propostes, com el fet d’agilitzar els tràmits per tal que sigui més fàcil o accessible crear una empresa. Tot i això, es tracta d’un procés lent i laboriós que cal l’energia de molts. I per aquesta raó va néixer Ben Fet!, per tal d’ajudar a les empreses membres a créixer, copsar els seus objectius i donar a conèixer la bona feina catalana.

Leave a Reply