Cafès Cornellà

cafès cornellà|logo cafès cornellà|

Resum

Alimentació - Cafè

Trajectòria

Ubicació

Fornells de la Selva - Girona

Descripció

Cafès Cornellà és una empresa torradora de cafè que tot i la seva antiguetat ha sabut evolucionar en el seu camp i s’ha fet un lloc important en l’àmbit de l’hostaleria. Els punts forts en què es basa l’estratègia a l’hostaleria són: una qualitat de producte (mescles, sistemes moderns de torrefacció i envasament, i imatge) molt per damunt de la mitjana; i un bon servei d’atenció als clients mitjançant un alt nivell d’organització de la seva distribució directa. S’ha convertit en una empresa jove, dinàmica i creativa que busca constantment satisfer la demanda i el gust evolucionat del cafè.

Visita el web