Sobre el Ben Fet!

No, BenFet! és un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre. Les empreses que hi participen comparteixen un reglament intern i compromisos reflectits molt explícitament en un ideari.

No,  l´objecte de BenFet! es visibilitzar la identificació amb uns valors articulats en un ideari, i treballar d´acord al compromís de compliment d´aquests valors.

No. BenFet! ha estat possible per l'energia i la determinació de les empreses creadores del projecte que en el seu origen eren totes sòcies també de Pimec. I amb això van tenir també el recolzament de Pimec a aquesta iniciativa.

Sí, “BenFet! Qualitat d’aquí” és una marca registrada, que poden fer servir les empreses adherides i/o col·laboradores de BenFet!, per donar a conèixer la seva adhesió al projecte i els seus valors.

Ben Fet! està liderat per un Comitè Director i un equip humà que, d’acord amb les directrius marcades pel reglament intern, treballen conjuntament per tirar endavant el projecte, i vetllen pel compliment de l’ideari que tots els membres han signat com a mostra del seu compromís amb els valors de la marca.

Les dues són correctes. La responsabilitat en el sentit més ampli del terme. I per tant, per concretar-ho  l´hem articulada en tots els punts del nostre ideari i compromís com a organitzacions. La responsabilitat i el compromís amb aquesta responsabilitat és el que ens defineix.

El projecte està finançat a partir de les quotes dels seus membres, d’un import modest que permet fer-lo assequible per a tota aquella organització que en vulgui formar part.

Pel que fa a les iniciatives que es desenvolupen dins del Ben Fet!, són finançades per les empreses participants en cas que sigui necessari, de manera que s’aconsegueix una major eficiència i respecte als interessos i recursos de cada soci.

Les empreses membres de Ben Fet! comparteixen uns valors comuns que estan reflectits a l’ideari que signen quan es fan membres. Moltes vegades, i gràcies a l’espai de trobada i diàleg que genera el projecte Ben Fet!, fan que acabin col·laborant entre elles en iniciatives i projectes empresarials específics.

Formar part del Ben Fet!

És necessari ser titular d'una activitat econòmica, amb qualsevol de les formes jurídiques legalment acceptades.

No. A Ben Fet! hi ha des de micro empreses o persones autònomes fins a grans empreses amb més de 1.000 treballadors. BenFet! no discrimina cap tipus d'organització, sempre que comparteixi els valors que defensa.

Si. La seu fiscal ha de ser a Catalunya, a més de ser una empresa que produeix la majoria del seu valor afegit aquí. No excloem a cap empresa que importi productes o matèries primeres de fora de Catalunya, sempre que la producció de riquesa sigui de proximitat, per la contribució social que això representa.

No. Encara que PIMEC ha impulsat el projecte, no és necessari ser soci de PIMEC per poder adherir-se a Ben Fet!

No. Podria ser fins i tot una organització pública, sempre i quan la seu i la producció siguin de proximitat i comparteixin els valors del nostre ideari.

L'ideari és el factor comú que tenen totes les empreses de Ben Fet!. És un compromís i una voluntat, encara que hi ha diferents graus de pràctica i de formalització d'acord a la dimensió i estat de cada empresa.

Comerç en línia

Proximitat Responsable és el nom fiscal del comerç en línia de Ben Fet! Per fer possible el projecte, s’ha constituït la cooperativa  Proximitat Responsable SCCL.

Sí, diferenciat, però totes les empreses de Proximitat Responsable han de ser necessàriament membres de BenFet ! i, per tant, hi està estretament lligat. Encara que és un projecte cooperatiu independent, per poder vendre al comerç en línia, cal ser membre de Ben Fet! amb els valors i compromisos que això comporta.

 

 

No. Els membres de la cooperativa han estat els promotors i inversors en el projecte. Per poder vendre a la botiga, només cal ser membre del Ben Fet!, compartir els valors reflectits en l’ideari, i disposar de productes locals per vendre-hi.

Pel què fa als compradors, el funcionament és el mateix que el de qualsevol altre tipus de comerç en línia.