Ben Fet! és el ‘Think Local First’ català

Think Local First és un moviment d’abast global i d’actuació local que dona suport a les empreses del territori per promoure la creació d’economies locals pròsperes.

Think Local First es basa en la creença que les relacions que establim en el lloc on vivim són molt importants i tenen impacte real. No només com interactuem amb les persones o amb la natura, sinó també com fem negocis i on decidim gastar els nostres diners.

L’opció de fer-ho localment genera un efecte positiu multiplicador que reverteix en el territori, creant oportunitats per a l’emprenedoria, ajudant a la creació de llocs de treball amb millors salaris i reduint les desigualtats en la comunitat. En definitiva, millorant la competitivitat de les empreses i el benestar de les persones.

Think Local First és una manera de pensar i una manera d’actuar.
Ben fet! és l’adaptació del concepte Think Local First al nostre país.

La missió

Promoure una economia catalana rica, justa i sostenible a través del suport a les empreses del país i a la conscienciació de les persones en els beneficis del consum local, contribuint a la creació de llocs de treball en el territori.

Visió

Un país ric en economia, en compromís i en sostenibilitat. Un país amb persones conscients davant el consum local i amb empreses que vetllen per garantir la qualitat dels seus productes i serveis. Un país on el 100% de les seves empreses tenen el segell Ben fet!, una marca referent i influent en els mercats.

Estructura corporativa

“Ben Fet! Qualitat d’aquí” s’estructura en comissions transversals i sectorials per garantir una major capil·laritat en la diversitat del teixit empresarial. Les comissions estan formades per empresaris i directius de cada un dels sectors i treballen per definir, establir i coordinar la forma en què s’apliquen els objectius en els diferents sectors productius.

Comissions transversals

Les comissions transversals s’encarreguen de liderar aquells àmbits que afecten qüestions indissociables del projecte: gestió comercial, funcionament i ús de la marca, certificacions, campanyes nacionals de comunicació per sensibilitzar consumidors i campanyes de promoció internacional en altres regions. La comissió social vetllarà per aconseguir recursos per a l’educació. L’objectiu d’aquestes comissions és convertir Ben Fet! en una veritable eina per al creixement econòmic de Catalunya..

Comitè director Ben Fet!

President

Sergi Macià

Mutuacat

Vocals

Ferran Alemany

Torrons i Mels Alemany

Oriol Antúnez

Formatgeries Montbrú

Jordi Casanovas

Fermí Bohigas

David Coll

UPB Genètic World

Jordi Guals

AMIC

David Giménez

Pimec

Noèlia Hurtado

Top Ten Franquicias

Ignasi Llobet

Supermercats Llobet

Esteve Pintó

Catalana de Perforacions

Roger Polls

Mullor

Jordi Torra

Fruits Secs Torra

Montse Torra

Mafrica

Joan Vila

The Cyclery Bikes & Co.

Comissions sectorials

Les comissions sectorials agrupen sectors i subsectors productius o de serveis i s’encarreguen d’establir objectius per a cada àrea i, fins i tot, de proposar noves utilitats de la marca pel que fa a estratègies de creixement o exportació conjuntes. Les comissions sectorials parteixen d’una minuciosa metodologia per detectar les necessitats i les oportunitats de cada sector i, amb l’acompanyament dels assessors de Ben Fet !, es determinen les accions estratègiques i es prioritzen.

La transferència de coneixement de PIMEC a aquestes comissions és part de la clau del nostre èxit i, al mateix temps, part de la nostra fortalesa, amb la finalitat de tenir al nostre abast els professionals especialistes de cadascuna de les àrees.