Empreses catalanes unides pels valors i el compromís amb la feina ben feta.

Com neix Llet Nostra?

Llet Nostra neix el 2003 gràcies a l’impuls de ramaderes i ramaders que van voler fer un pas endavant i vendre directament la llet de les seves petites i mitjanes granges al consumidor de casa nostra.

Com us definiu com a empresa?

Llet Nostra, la llet de les cooperatives catalanes, és una empresa d’arrel tradicional, ja que agrupa a explotacions ramaderes de tercera i quarta generació. Però mirem cap al futur i ens adaptem a les necessitats canviants del mercat, des de la producció fins al servei als nostres clients de la distribució i consumidors, passant per totes les baules possibles de la cadena de valor de la producció de productes làctics.

Les ramaderes i ramaders van adaptant-se a les innovacions tecnològiques i mitjans per millorar l’eficiència energètica així com també altres mesures per seguir garantint el benestar animal, i optimitzar el procés de producció. I com a marca, anem oferint novetats de producte i també disposem de la nostra pròpia botiga electrònica des de fa uns anys.

Quin és el major repte al que us heu enfrontat al llarg de la vostra història?

Al moment de la nostra creació, la valentia i el convenciment dels ramaders promotors van fer possible superar tots els entrebancs que van anar apareixent. Actualment en vivim un de nou.

Tot just ara, des de Llet Nostra, liderem a Catalunya un programa de transformació de la ramaderia familiar cooperativa que vol implicar al màxim d’agents possibles de la cadena de valor de la llet, des de la seva producció fins que arriba als consumidors: ramaderes i ramaders, transport, indústria, distribució i centres d’investigació.

El nom del programa és Llet Nostra Més i s’emmarca a una iniciativa comú amb d’altres territoris com el País Basc, Cantàbria i Navarra, i suma més de 600 granges i  més de 20 entitats diferents. L’objectiu és treballar per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de tota la cadena. Compta amb un pressupost global de més de 100 milions d’euros fins el 2026.

Llet Nostra Més pretén ajudar a les petites i mitjanes explotacions a adaptar-se a les noves exigències del mercat. Si les ramaderes i ramaders sempre han estat sensibles a les necessitats del seu entorn, amb aquest programa se’ls facilitarà l’acompanyament per assumir encara més aquest compromís.

D’altra banda, a nivell de sector, tenim el gran repte d’aconseguir que tots els agents de la cadena de valor de la llet, des del productor al propietari de la botiga, siguin remunerats d’acord al seu valor aportat.

Un bon moment per recordar? 

El primer dia que vam veure als prestatges dels supermercats el nostre bric de llet, o el dia que vam signar el primer Conveni de Col·laboració Intersectorial del camp català amb les entitats agroalimentàries de Muria, Infrusec i Masachs.

Què fa que Llet Nostra sigui una empresa Ben Fet? 

Des de la nostra creació ens hem mantingut fidels a la nostra missió: oferir producte de proximitat i qualitat al consumidor d’aquí a partir de la llet de les nostres granges petites i mitjanes. Una tasca que seguim realitzant tenint en compte el nostre compromís amb el territori, societat i cultura. Per això, procurem disposar de proveïdors d’aquí, incentivem la nostra cultura i col·laborem amb entitats que treballen pel benestar de la nostra gent.

A qui van dirigits els vostres productes?

Els nostres productes estan concebuts per donar resposta a les necessitats dels consumidors que reclamen producte de proximitat, assegurant la màxima qualitat i adaptats a la cultura gastronòmica del territori.

 


Productes destacats

Producte amb més trajectòria  Producte estrella Producte més recent