Avantatges

ico-avantatge-1

Augment de les vendes

 • Posa en marxa campanyes de sensibilització.
 • Recerca de nous canals de venda i de promoció.
 • Ofereix eines de diferenciació en el punt de venda i ofertes en els canals de distribució.
 • Ofereix eines per dinamitzar els productes en els punts de venda i així fer-los més atractius a la vista dels consumidors.
 • Ofereix innovació i creativitat en l’àmbit comunicatiu als seus membres.
 • Concessió de l’ús de la marca Ben Fet! Qualitat d’aquí en la imatge corporativa de l’empresa.

ico-avantatge-2

Fidelització dels clients

 • Ajuda a la captació i fidelització de clients.
 • Aconseguir que el consumidor preescrigui les nostres empreses i la nostra manera de treballar com a referents.
 • Implicació i motivació de les persones treballadores per mitjà de campanyes internes per aconseguir atraure i retenir el talent.

ico-avantatge-3

Sinèrgies amb d’altres productors

 • En un mercat global, els teus homòlegs són els teus grans aliats.
 • Permet sumar sinèrgies amb d’altres productors ja que tenen a la seva disposició la base de dades de les empreses membres.

ico-avantatge-4

Exportació

 • Tenim la mirada posada en el món. Per això identifiquem nous mercats i noves idees de negoci.
 • Participació en campanyes d’intercanvi i internacionalització.

ico-avantatge-5

Foment de la cultura empresarial

 • Divulgació de la pertinença a un grup d’empreses que defensa la competitivitat territorial, creu en els valors empresarials per crear marca i valora el compromís territorial i mediambiental.
 • Potencia la inherent difusió dels valors associats al segell Ben Fet!
 • Contribueix a un desenvolupament sostenible.
 • Ofereix la possibilitat de fer un consum responsable i informat als teus clients.
 • Millora la credibilitat de l’empresa a través de la transparència.
 • Millora la imatge pública de l’empresa.