Objectius

La missió de Ben Fet! Qualitat d’aquí és potenciar el consum intern en tots els sectors de producció i serveis per aconseguir que les empreses catalanes es facin més grans, contribuint a la creació de llocs de treball i a la seva internacionalització.

La visió de Ben Fet! és ser la marca referent i màxima facilitadora i promotora de les emrpeses catalanes de qualitat.

Els valors de Ben fet! Qualitat d’aquí són aconseguir ser una marca honesta i de prestigi que identifiqui les empreses d’aquí que fan les coses ben fetes. Aconseguir sensibilitzar client i/o consumidor perquè valori i tingui en compte les empreses catalanes en el seu procés de decisió de qualsevol compra, prioritzant la qualitat i la competitvitat del producte i servei ofert. Vetllar i defensar que els empreses d’aquí treballin respectant un codi ètic i invertexin en el futur del territori del que formen part. Potenciant i promocionant la generació de riquesa i ocupació a Catalunya.

BenFet_iconaObjectius1

Objectius empresarials

Resumim els objectius empresarials del projecte en cinc punts:

  • Augmentar el consum intern del producte fet a Catalunya, especialment mitjançant la sensibilització dels consumidors.
  • Col·laborar en fer més grans les empreses catalanes perquè generin més llocs de treball i d’unes condicions millors.
  • Difondre al món la qualitat i els valors de l’empresa catalana i dels seus productes i serveis.
  • Potenciar l’expansió internacional dels productes fets a Catalunya, fent que guanyin imatge i presència.
  • Reforçar la col·laboració entre les empreses acreditades.

 

BenFet_iconaObjectius2

Objectius socials

Els objectius socials que té el projecte són:

  • Vetllar perquè les empreses catalanes inverteixin en el territori del qual formen part.
  • Vetllar perquè les empreses catalanes tinguin un compromís social, econòmic, cultural i medi ambiental que porti sostenibilitat i equilibri territorial.
  • Vetllar perquè els llocs de treball que es creïn siguin de qualitat i contribueixin a la generació d’ocupació de la gent del territori.