L’origen de tot plegat

Fotografia

Els mercats han trascendit els límits fronterers dels estats per convertir-se en un mercat d’àmbit mundial. Cap empresa és aliena a aquest nou paradigma i, per això, les empreses catalanes s’han vist obligades a augmentar la seva competitivitat.

Les inquietuds generades per aquest nou escenari econòmic global són el motiu pel qual un grup d’empresaris es va unir a principis del 2013 per impulsar aquest projecte.

El recolzament i l’impuls que ha donat PIMEC han estat la clau per arribar on som avui.

El moment culminant va ser al març de 2014 quan Ben fet! es va presentar davant una vuitantena d’empresaris en el marc de les jornades Producte Nostre celebrades a Sant Benet de Bages. L’objectiu d’aquesta jornada era descobrir si el projecte comptava amb el suport majoritari dels assistents a la jornada i, en cas afirmatiu, executar-lo.

El resultat va ser que tots i cadascun dels assistents el van subscriure.

Avui, Ben Fet! és un projecte de país que aquest 2016 s’ha dotat d’estructura pròpia, cosa que ens permet créixer en associats, guanyar capacitat de promoció del projecte i treballar pel compromís social i territorial de les nostres empreses membres.