Avís legal

Avís i informació legal i la seva acceptació

Ben fet!, amb domicili a Viladomat, 174,  Barcelona, 08015,  telèfon 93 496 45 00, provista de C.I.F. G61512257. Inscrita a l´Oficina Pública de Registre de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball.

El present avís legal regula l’acés i l’ús del servei del lloc web benfet.cat (en endavant el “Lloc web”) que Ben Fet! posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la divulgació de les activitats de Ben Fet! (en endavant, els “Usuaris”).

El Lloc web compleix amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

Ben Fet! podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada perBen Fet! en el moment en que l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix,Ben Fet! posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de dits serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i d’acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant aquest avís,Ben Fet! informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Ben Fet! les dades personals (en endavant “dades personals”) que se les poden requerir o que es puguin obtenir dels usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el website explotat perBen Fet! allotjat a la URL http://benfet.cat o dels serveis que es puguin contractar a través d’esmentat portal.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament i incorporades als corresponents fitxers deBen Fet! i inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sentBen Fet! titular i responsable de dit fitxer (en endavant, el “fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzades per poder informar dels nostres serveis, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte,Ben Fet! proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i poden prestar el seu consentiment a fi que PIMEC procedeixi al tractament de les seves dades personals.

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a Ben Fet! per correu ordinari a Viladomat, 174 – 08015 Barcelona o  per e-mail a pimec@pimec.org.